alex.vintila

Specializarea Știința mediului, lansată la Facultatea de Științe și Mediu, din cadrul Universității Dunărea de Jos, este singura care poate oferi oportunități de angajare în patru specializări.

Absolvenții specializării Știința mediului pot fi profesori titulari de Fizică, Chimie, Biologie și Geografie, concomitent, în învățământul preuniversitar! Nomenclatorul de specializări pentru învățământul preuniversitar prevede că absolvenții specializării Știința mediului se pot titulariza pe cele patru discipline.

Specializarea oferă, de asemenea, absolvenților oportunități de angajare în domeniu: experți în organizații/agenții guvernamentale și neguvernamentale de protecția mediului (agenții de mediu, garda de mediu), consultanță și protecția mediului, evaluatori și inspectori de mediu).

Începând cu anul 2025, Ministerul Educației va putea, prin consultare publică, să inițieze legislația specifică, astfel încât Palatul Național al Copiilor, palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive să se organizeze și să funcționeze ca instituţii publice în subordinea consiliilor locale, cu personalitate juridică, pentru desfășurarea activităților extrașcolare/cu program sportiv suplimentar.

Personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive școlare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Național al Copiilor şi care se transferă în instituțiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activități extrașcolare din subordinea autorităților administrației publice locale îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin hotărâre a Guvernului, sub condiția păstrării destinației inițiale, pentru o perioadă de minimum 10 ani de la momentul transferului și a schimbării regimului juridic al domeniului public.

Fundația GFG România, în parteneriat cu LIBERTY Galați, a lansat un proiect de învățământ profesional în sistem dual, care oferă tinerilor noi oportunități de carieră. Lansarea a avut loc în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei României, a Alteței Sale Regale Principele Radu al României, a Alteței Sale Regale Principesa Sofia a României și a altor reprezentanți ai Casei Regale a României în cadrul vizitei lor la LIBERTY Galați.

Proiectul prevede înființarea unei clase de învățământ profesional dual la Liceul Tehnologic “Paul Dimo” din Galați cu 20 de elevi de clasa a IX-a, care îmbină educația vocațională cu cea tehnică. Cunoștintele teoretice predate de profesori vor fi îmbinate cu activitățile practice realizate cu ajutorul mentorilor de la LIBERTY Galați. Elevii vor lucra alături de experți de la LIBERTY Galați pentru a-și dezvolta abilitățile tehnice, în același timp având ocazia să se implice în activități distractive pentru a-și dezvolta abilități de viață, precum munca în echipă, comunicarea și consolidarea încrederii în sine.

Asociația Europeană ”Dunărea” a organizat, în colaborare cu Universitatea „Danubius” Galați, acest eveniment sub forma unei conferințe dedicate celebrării Zilei Dunării. Evenimentul a avut loc la sediul Muzeului Brăilei ”Carol I”.
Cei doi moderatori: Iulian Zamfir, președintele UGIR Brăila și conf. univ. dr. Costin Croitoru, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” au invitat participanții la ample dezbateri pe tema rolului important pe care bazinul hidrografic al Dunării îl joacă în dezvoltarea Europei Centrale şi de Sud-Est, în actualul context politic, social, economic şi cultural.
Evenimentul a fost susținut de Uniunea Generală a Industriașilor din România și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila.

Prima etapă a Admiterii este de înscriere a candidaților, online sau fizic, în intervalul 4-16 iulie 2022. Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susțin probe de aptititudini, calendarul din Etapa I este următorul: 4-15 iulie înscrieri online și la centrele special amenajate, 16-17 iulie probe eliminatorii și de concurs. Candidații declarați ADMIȘI trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 22 iulie 2022. După această dată, începe Etapa a II-a a Admiterii din vară.

Facultatea de Medicină și Farmacie are un calendar de admitere propriu: 11-22 iulie - înscrieri online și la centrele special amenajate, 24-25 iulie - probe de concurs, 25-26 iulie - afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea eventualelor contestații, 26-31 iulie – depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1200).

Și Facultatea Transfrontalieră are un calendar propriu de admitere: 20-26 iulie - înscrieri online și la centrele special amenajate, 25-26 iulie - probe eliminatorii și de concurs la programele de studii care presupun acest lucru, 27-28 iulie afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor, 28-31 iulie depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome 31 iulie, ora 1200).

La aproape toate facultățile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 și 100%, în funcție de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină și Farmacie, în zilele de 24 și 25 iulie.

Pot fi admiși în învățământul superior la studii universitare de licență, fără concurs de admitere, olimpicii cu performante recunoscute la concursurile internaționale și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional.

Atât în perioada înscrierii, cât și pe durata probelor de concurs, candidații se pot caza în Căminul studențesc A din Complexul „Al. I. Cuza” - Strada Domnească nr. 115.

Peste 80 la sută dintre elevii de gimnaziu au luat Evaluarea Națională, mai mulți decât anul trecut. În schimb, doar 6 la sută dintre candidați au reușit să scrie perfect românește.

”Este o concluzie tristă, dar importantă pentru a ști ce avem de făcut. Mai exact, verbele «a vrea» sau «a fi» sau substantivul «stradă», adjectivul «mândru» sau acordul pronumelui cu substantivul au dat de furcă elevilor. Iar 14% nu știu să scrie corect niciunul dintre cuvintele date la forma cerută”, a constatat ministrul Educației Sorin Câmpeanu.

Evaluarea rezultatelor mai arată că doar 37% dintre elevi știu să identifice o propoziție principală și una atributivă, în condițiile în care aceasta este competența aferentă clasei a VIII-a.

Datele raportului indică și că 8% dintre elevi nu pot identifica o informație prezentată explicit în primul enunț al unui text dat. Iar 57% dintre elevi au probleme de scriere corectă, de ortografie și de punctuație.

Totodată, evaluatorii nu sunt capabili să dea aceeași notă atunci când folosesc o grilă pentru corectare. Iar elevii care învață la țară au de trei ori mai multe medii sub 5 decât cei care merg la școli de la oraș.

„Din păcate, se confirmă slaba calitate a educaţiei în mediul rural. Rămâne principala problemă”, spune ministrul Sorin Câmpeanu.

Oficialul spune că 60% dintre elevii care au participat la Evaluarea Națională sunt din mediul urban iar 40% din mediul rural.

Comisia Europeană a lansat apelul de proiecte-pilot privind eticheta de diplomă comună europeană și instrumentele UE de cooperare instituționalizată pentru a explora fezabilitatea unui posibil statut juridic european pentru alianțele de instituții de învățământ superior. Aceste inițiative urmăresc să faciliteze o cooperare transnațională mai profundă între instituțiile de învățământ superior din Europa.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este de 6 octombrie 2022.

Totodată, Comisia Europeană a organizat online, în data de 28 iunie, o sesiune de informare.

Acest apel pilot își propune să realizeze ambițiile stabilite pentru o cooperare europeană eficientă în învățământul superior în:

  • Concluziile Consiliului privind o strategie europeană de abilitare a instituțiilor de învățământ superior pentru viitorul Europei, adoptate la 5 aprilie 2022
  • Recomandarea Consiliului privind construirea de punți pentru o cooperare eficientă în învățământul superior european din 5 aprilie 2022

Se bazează pe strategia europeană pentru universități, prezentată de Comisia Europeană la 18 ianuarie 2022.

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate de la toate nivelurile sistemului de sănătate din România.

Potrivit proiectului, directorii direcțiilor de sănătate publică vor fi numiți prin concurs, managerii spitalelor și de la ambulanță trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime ca medic, economist sau jurist și vor fi organizate cursuri obligatorii de management sanitar pentru șefii din sănătate.

În plus, va fi înființat Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, ce are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România, în scopul fundamentării ştiinţifice a propunerilor de politici şi strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate.

La proba la alegere a profilului și a specializării - proba E.d) - din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2022), desfășurată miercuri, 22 iunie, s-a înregistrat o rată de participare de 97,3%.

Au absentat 3.275 de de candidați, iar 14 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia din urmă nu vor putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Subiectele și baremul de evaluare au fost publicate pe site-ul subiecte.edu.ro, conform procedurii, la ora 15:00.

Ultima probă din această sesiune (Limba și literatura maternă) a fost programată joi, 23 iunie, în vederea susținerii acesteia fiind înscriși 5.551 de candidați.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

Anul trecut au fost înregistrate patru note maxime. Conform infomațiilor primite de la inspectoarea generală Gina Brînzan, judeţul Galaţi are, totuși, mai multe note de 10,00 pe discipline. La Limba şi literatura română s-au înregistrat 20 de note maxime, iar la Matematică 75 de note de zece.

Surpriza de anul acesta este că trei dintre elevii care au obținut notele maxime sunt din mediu rural. Deci, se poate!

Mai jos sunt postate unitățile școlare din care provin cei cinci ”elevi de zece”

SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FANTANELE, COMUNA SCANTEIESTI

SCOALA GIMNAZIALA "PROF.EMIL PANAITESCU", COMUNA CUDALBI

SCOALA GIMNAZIALA NR.29, LOCALITATEA GALATI

SCOALA GIMNAZIALA NR.28, LOCALITATEA GALATILICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD